Jak poznat Žida?

Článek ve Zvědavci (http://www.zvedavec.org/)

URL adresa článku:
http://www.zvedavec.org/clanky_317.htm

Vladimír Stwora (6.5.2002)

Mám rád seriál Star Trek. Ten původní, který ještě psal jeho tvůrce Gene Roddenberry, a ještě i ten druhý The Next Generation. Nejsem ovšem žádný expert v této oblasti, takže si nejsem zcela jistý, zda to byl Gene Roddenberry nebo jeho následovníci, kteří přišli s civilizací Borgů.

Pro ty z vás, kteří Borgy neznají: Je to jedna z mnoha civilizací, kterou posádka Enterprise na své pouti vesmírem potká. Je to společnost úžasně schopná a silná, bez citu a váhání. Jejich síla ovšem nevychází ani tak z jednotlivců jako spíše z toho, že mají kolektivní myšlení. Pozemšťané proti nim nemají šanci: zabijí jich pět a deset nových okamžitě přijde na jejich místo. Všichni Borgové jednají stejně, jsou ovládáni společnou myšlenkou, jediným (společným) mozkem - vždy ke prospěchu vlastního celku. Jako jednotlivci jsou lehce porazitelní. Jako celek jsou nezničitelní.

Předpokládám, že se autoři seriálu při vytváření charakteristiky Borgů nechali inspirovat židovským národem.

Současná krize na Středním Východě, kde Židé provádějí promyšlenou genocidu jiného národa, může být použita jako citlivý test příslušnosti k Izraeli. Zeptejte se kohokoliv ve svém okolí, co si o tom všem myslí. Podle jeho odpovědi poznáte, zda má židovskou krev, nebo ne.

Pochopitelně i mezi Židy existují rozdíly. Ne všichni schvalují surovosti Ariela Šarona. Uvnitř židovské komunity existuje skrytý rozpor - a dosti značný. Americká židovská organizace American Jews for Peace se už dvacet let snaží přimět Izrael k jednání a domnívá se, že násilí není řešení. Nedávný test na webových stránkách TotallyJewish.com ukázal, že 45 procent židovské komunity (především v Americe) nesouhlasí s tím, jak Ariel Šaron systematicky vyvražďuje Palestince. Ovšem je za tím také strach o vlastní dobré bydlo. Protižidovská nálada se totiž zvedá v celém světě a židovská komunita to už pocítila.

Na druhé straně, oficiální stanovisko, stejně jako reakce Židů v hovorech s góji, zůstává neměnné: plná podpora Izraele. Židé neudělají nic, co by je poškodilo jako celek. Nepotkal jsem Žida, který by řekl křivé slovo proti vlastnímu národu.

Jaké by to asi bylo u jiných národů, např. u nás. Kdyby Česká republika začala, dejme tomu uplatňovat nárok na území Slovenska, kdyby tam poslala tanky a buldozery a začala tam stavět české osady. Kolik Čechů venku by s tím souhlasilo?

Chápejte to jako teoretický příklad. Samozřejmě, Slováci nejezdí do Čech s výbušninou kolem břicha, takže je to hodně za vlasy přitažené. Ale připusťme to jen na okamžik. Kolik z nás zde venku, mimo hranice České republiky, by hlasitě a veřejně podpořilo genocidu Slováků jen proto, že by ji dělali Češi? Počítám, že méně než jedno procento.

Čím více vnímám židovský národ, tím více se mu musím obdivovat. A současně se ho i bát.


© 2006-1999 Vladimír Stwora
Článek by neměl být publikován bez vědomí vydavatele Zvědavce.